Gyártási kapacitás fejlesztése orvostechnikai eszközök előállításához

GINOP PLUSZ-1.2.2-22-2022-03171

A Creative Labor Biotechnológiai Kft. diagnosztikai reagenseinek fejlesztéseihez sikeresen pályázott a Széchenyi Terv Plusz Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program GINOP Plusz-1.2.2-22 pályázati felhívásán.

A projekt által biztosított források révén cégünk orvosi biotechnológiai fejlesztő tevékenységéhez, illetve a későbbi gyártáshoz szorosan illeszkedő Tangenciális Áramlási Szűrő berendezést kíván beszerezni, s azt a Mórahalmi Ipari Park területén lévő telephelyén működtetni. Az eszköz lehetővé teszi a korábbi években kifejlesztett rekombináns fehérje-termelő platform által biztosított diagnosztikai célokra termelt molekulák oldatainak koncentrálását és ultraszűrését, amely fontos lépés a nagytisztaságú diagnosztikai reagens-alapanyagok előállítási folyamatában. Cégünk jövőbeni eredményeit jelentős mértékben segíti ezen eszköz megléte és többcélú felhasználásának lehetősége.

A beruházás az Európai Unió és a Magyar Kormány Társfinanszírozásával jöhetett létre.

A projekt címe: Gyártási kapacitás fejlesztése orvostechnikai eszközök előállításához

Kedvezményezett neve: Creative Labor Biotechnológiai Kft.

Szerződött támogatás összege: 9 999 150 Ft

A támogatás mértéke: 70%

Elszámolható összköltség: 14 284 500 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.30

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.09.30

A pályázat keretein belül tervezett beruházás létrejött, a Tangenciális Áramlási Szűrő berendezés (Tangential Flow Filtration=TFF) beszerzését és üzembe helyezését sikeresen megvalósítottuk. A projekt szervesen illeszkedik cégünk stratégiai céljai által definiált fejlesztési és termelési folyamataihoz: in vitro orvostechnikai eszközök, diagnosztikai és/vagy terápiás célú ipar fehérje-termelésre alkalmas technológiák létrehozása, majd azok beillesztése, felhasználása termékek gyártásába. A jelen pályázatunk révén beszerzett TFF berendezés (Tangential Flow Filtration=TFF) segítségével a termelési folyamatban két lépést tudunk megkönnyíteni és meggyorsítani: (1) a nagyobb térfogatú sejtfelülúszók puffercseréje és/vagy (2) a termelt fehérjék bekoncentrálása. Korábban ezeket a műveleteket csak lassabban és nagyobb költséggel tudtuk elvégezni. A nagyobb fehérje mennyiségek nagyobb térfogatban termelődnek, amihez bővíteni kellett a felhasznált eszközöket. A berendezés fontos jellemzője, hogy a térfogatot és az áramlási nyomást szabályozza a számítógépes vezérlés révén, továbbá magas szintű dokumentációt tesz lehetővé, amivel a termelő folyamatokba történ integrálást segíti elő. A TFF berendezés a termelési folyamat nélkülözhetetlen eleme a biomolekulák diagnosztikai célra történő előállításának, ahol a klasszikus laboratóriumi szűrési módszerek nem alkalmazhatók, ugyanakkor cégünk továbbfejlődését is lehetővé teszi, mivel az alkalmazott cserélhető modulok révén a különböző méretű rekombináns fehérjék tisztítása, bekoncentrálása is lehetővé vált.